Δραστηριότητες

Η Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών έχει ένα σύνολο δραστηριοτήτων με στόχο τη διάδοση των πρακτικών και της φιλοσοφίας της επιστήμης της Επιχειρησιακής Έρευνας.

Οι δραστηριότητες της ΕΕΕΕ είναι πολλές και αξιόλογες:

  • Οργάνωση εθνικών συνεδρίων όπου παρουσιάζεται δουλειά από το χώρο των εφαρμογών και της έρευνας. Η συνύπαρξη επιστημόνων και η αλληλοενημέρωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των διαφόρων προβλημάτων προσφέρει χρήσιμες εμπειρίες και προάγει τη γνώση και τον επαγγελματισμό.
  • Σεμινάρια για την εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων.
  • Η έκδοση και προώθηση του περιοδικού της Εταιρίας από τον εκδοτικό οίκο Springer.
  • Έκδοση Newsletter το οποίο παρέχει πολλαπλή πληροφόρηση για τα εσωτερικά γεγονότα, αλλά και αποτελεί και ένα παράθυρο προς τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.
  • Η εταιρία έχει αποφασίσει την επέκταση των εκδοτικών της δραστηριοτήτων στο χώρο των επιστημονικών εκδόσεων (βιβλία, νέα επιστημονικά περιοδικά, κλπ)
  • Διαλέξεις, ημερίδες και επιστημονικά συμπόσια που δίνουν την ευκαιρία σε προσωπικότητες του ελληνικού και του διεθνή χώρου να αναπτύξουν επίκαιρα θέματα ιδιαίτερης σημασίας από τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας ή των τεχνολογικών αιχμών.
  • Ομάδες εργασίας, θεσμός που έχει καθιερωθεί διεθνώς, με έναν από τους κύριους στόχους την επαγγελματική προώθηση των μελών της εταιρίας, ενώ ενθαρρύνεται και η συμμετοχή μη μελών.
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εμπορικά έργα που εμπεριέχουν δράσεις Επιχειρησιακής Έρευνας