Εκδηλώσεις

Κριτήρια Αναζήτησης
Ημ. Δημοσίευσης
Περιεχόμενο
Από  
Έως  
Τίτλος Περίληψη Κυρίως Κείμενο
Ταξινόμηση
07/06/2022
Papers from 31rst European Conference on Operational Research, 11 – 14 July 2021, Athens
Operational Research Methods in Business, Finance and Economics Papers from 31rst European Conference on Operational Research, 11 – 14 July 2021, Athens
17/03/2021
31th European Conference on Operational Research (EURO XXXI), Athens (Abstract submission: March 28, 2021)
EURO 2021, 31th European Conference on Operational Research (EURO XXXI), Athens, Greece, July 11-14, 2021
27/04/2020
XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020), (Abstract submission: June 28, 2020)
XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020) , “Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics” , Thessaloniki, Greece , 30 September- 3 October 2020
06/02/2019
17o Ειδικό Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε.
17o Ειδικό Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε. και 13η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων "Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα" που θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες, 4-6 Απριλίου 2019.
27/01/2019
8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research (New- Abstract submission :April 10, 2019)
The 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research will be co- organized by the Department of Business Administration at Patras of the Technological Educational Institute of Western Greece and the Hellenic Operational Research Society (HELORS). The conference will be held at the Conference Center of the Technological Educational Institute of Western Greece, Patras, Greece, May 16-18, 2019.
Σελίδα από Αριθμός Εγγραφών: 17 Γραμμές Ανά Σελίδα