Συνέδρια

Από το 1977 έως σήμερα έχουν διοργανωθεί 17 Εθνικά Συνέδρια, με κύρια θέματα μεγάλα επίκαιρα προβλήματα της Ελληνικής πραγματικότητας της οικονομίας και της κοινωνίας. Η επιλογή των θεμάτων, ο διάλογος και ο έντονος προβληματισμός που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδρίων συνέβαλαν σημαντικά στην προώθηση της επιχειρησιακής έρευνας στη χώρα μας, καθώς και στην αναβάθμιση της θέσης του Έλληνα επιχειρησιακού ερευνητή στην ελληνική επιχείρηση. Η Ε.Ε.Ε.Ε. έχει διοργανώσει επίσης 4 Ειδικά Συνέδρια με πιο εξειδικευμένες θεματικές ενότητες

Τα συνέδρια της εταιρίας έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από 3.000 άτομα. Οι εργασίες που έχουν ανακοινωθεί είναι περίπου 600 και χωρίζονται σε εφαρμοσμένες και σε εκείνες που προωθούν την επιστημονική έρευνα. Στελέχη επιχειρήσεων, καθηγητές Πανεπιστημίων, στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχουν κάνει ανακοινώσεις σε θέματα σχετικά με στρατηγική, οργάνωση, διοίκηση και έλεγχο, τεχνολογία κλπ.

Οι σύνεδροι έχουν ωφεληθεί πολλαπλά από τη συμμετοχή τους στα συνέδρια της εταιρίας, γιατί, ακούγοντας τις γνώμες και τις τοποθετήσεις των άλλων στελεχών και αποκτούν εμπειρίες. Η Ε.Ε.Ε.Ε. διοργάνωσε επίσης 8 Διεθνή Συνέδρια. Κορυφαίο υπήρξε το παγκόσμιο συνέδριο της IFORS το 1990, που αναγνωρίστηκε ως το καλύτερο από άποψη ποιότητας και περιεχομένου συνέδριό της και στο οποίο συμμετείχαν περίπου 700 επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Εκτός από Διεθνή Συνέδρια η εταιρία οργάνωσε και το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο EURO XX με θέμα « OR and the Management of Electronic Services, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ρόδο 4-7 Ιουλίου 2004. Το EURO XX είχε μεγάλη επιτυχία και πολύ καλή συμμετοχή. Οι συμμετέχοντες της διάσκεψης ήταν 559 από 44 χώρες από τους οποίους οι 151 ήταν σπουδαστές. Τέλος, ο αριθμός ακροατών σε όλες τις συνεδρίες ήταν 1999 και ο μέσος αριθμός ακροατών ήταν 17 ανά συνεδρία.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη διοργάνωση με πρωτοβουλία και ευθύνη του Παραρτήματος Μακεδονίας - Θράκης και τεσσάρων Βαλκανικών συνεδρίων Επιχειρησιακής 'Eρευνας στη Θεσσαλονίκη.

Επίσης, 100 διαλέξεις για επίκαιρα θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και για τη μεθοδολογία λήψης ορθολογικών αποφάσεων. Πολλές ημερίδες σε επίκαιρα θέματα της ζωής και της δράσης των ελληνικών επιχειρήσεων. Ομάδες εργασίας λειτούργησαν, επίσης, στο πλαίσιο της Εταιρίας, οι οποίες εξέτασαν θέματα μεγάλης σπουδαιότητας, όπως π.χ., οργάνωση παραγωγής, περιβάλλον, δημόσιος τομέας και άλλα.  

Κριτήρια Αναζήτησης
Ημ. Δημοσίευσης
Περιεχόμενο
Από  
Έως  
Τίτλος Περίληψη Κυρίως Κείμενο
Ταξινόμηση
03/04/2023
9th International Symposiumand 31stNational Conferenceon Operational Research
Η Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (HELORS) και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σας προσκαλούν στο 9th International Symposium and 31st National Conference on Operational Research, που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 29 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2023.
07/06/2022
Papers from 31rst European Conference on Operational Research, 11 – 14 July 2021, Athens
Operational Research Methods in Business, Finance and Economics Papers from 31rst European Conference on Operational Research, 11 – 14 July 2021, Athens
17/03/2021
31th European Conference on Operational Research (EURO XXXI), Athens (Abstract submission: March 28, 2021)
EURO 2021, 31th European Conference on Operational Research (EURO XXXI), Athens, Greece, July 11-14, 2021
27/04/2020
XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020), (Abstract submission: June 28, 2020)
XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020) , “Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics” , Thessaloniki, Greece , 30 September- 3 October 2020
06/02/2019
17o Ειδικό Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε.
17o Ειδικό Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε. και 13η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων "Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα" που θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες, 4-6 Απριλίου 2019.
Σελίδα από Αριθμός Εγγραφών: 18 Γραμμές Ανά Σελίδα