Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων Εθνικού Βραβείου Επιχειρησιακής Έρευνας 2018

Ημ. Δημοσίευσης: 19-01-2018

Περίληψη

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.), καλεί τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. να υποβάλουν, μέχρι την 12η Φεβρουαρίου 2018, προτάσεις για υποψηφίους για την απονομή του Εθνικού Βραβείου Επιχειρησιακής Έρευνας για το 2018.

Αγαπητά μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε.,

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.), καλεί τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. να υποβάλουν, μέχρι την 12η Φεβρουαρίου 2018, προτάσεις για υποψηφίους για την απονομή του Εθνικού Βραβείου Επιχειρησιακής Έρευνας για το 2018.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες οι οποίοι έχουν διακριθεί ιδιαίτερα και αναγνωρισθεί σε διεθνές επίπεδο για το έργο και την εξαιρετική συνεισφορά τους στην πρόοδο της Επιχειρησιακής Έρευνας.