Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2019

Ημ. Δημοσίευσης: 04-02-2019

Περίληψη

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρίας, Αχαρνών 427, 111 43 Αθήνα, 2ος όροφος, την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18.00.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο πραγματοποιείται, σύμφωνα με το Καταστατικό της, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Ε.Ε. Η Συνέλευση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών μας για την τρέχουσα κατάσταση αλλά και τις δραστηριότητες της Εταιρίας μας. Επιπλέον, κατά τη Γενική Συνέλευση δίνεται η δυνατότητα σύσφιξης των σχέσεων των μελών της καθώς και ανταλλαγής απόψεων σε θέματα που μας αφορούν.

Έτσι, κατά το τρέχον έτος, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρίας, Αχαρνών 427, 111 43 Αθήνα, 2ος όροφος, την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18.00. Σε περίπτωση που σε αυτήν δεν επιτευχθεί ΑΠΑΡΤΙΑ η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στο ίδιο μέρος την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18.00.

Κατά τη Συνέλευση θα γίνουν και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των έντεκα (11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η κοπή της πίτας της Εταιρίας μας.

Θεωρώντας ότι η παρουσία όλων μας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη λήψη ορθών αποφάσεων για το μέλλον της Εταιρίας μας, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες εποχές, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Ε.Ε.

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.

Επί τη ευκαιρία της επικοινωνίας μας θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε για την εξόφληση των συνδρομών σας που εκκρεμούν, εφόσον βεβαίως δεν έχουν ήδη εξοφληθεί, προκειμένου να μπορέσει η εταιρία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των μελών της.  

 

 

Συνημμένα Αρχεία