Διαδικτυακή Συζήτηση της ΗΑΕΕ «Το Σχέδιο Απολιγνιτοποίησης και ο Δρόμος προς τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»

Ημ. Δημοσίευσης: 22-06-2020

Περίληψη

Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE), θα φιλοξενήσει μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Το Σχέδιο Απολιγνιτοποίησης και ο Δρόμος προς τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» την Πέμπτη 25 Ιουνίου και ώρα 16.00 – 17.00.

Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE), θα φιλοξενήσει μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Το Σχέδιο Απολιγνιτοποίησης και ο Δρόμος προς τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» την Πέμπτη 25 Ιουνίου και ώρα 16.00 – 17.00.

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αναδεικνύει τις προτεραιότητες που έχει θέσει η χώρα μας σε θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί βασικό εργαλείο επίτευξης των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει ο ΟΗΕ έως το 2030.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την επιδίωξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων, αλλά και της μακροπρόθεσμης επίτευξης του ευρωπαϊκού οράματος για μια οικονομία που δεν θα επιβαρύνει το Κλίμα, πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει το πρόγραμμα για την Απολιγνιτοποίηση με στόχο την πλήρη απένταξη του λιγνίτη από το εγχώριο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το έτος 2028.

Το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής, τα μέτρα που αναμένεται να υιοθετηθούν για τη στήριξη των ελληνικών λιγνιτικών περιοχών, τα οφέλη εξορθολογισμού του κόστους παραγωγής εγχώριας ηλεκτρικής ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα αποτελούν βασικές θεματικές της νέας διαδικτυακής συζήτησης της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας.

Επιπλέον σημεία που θα συζητηθούν:

- Οι προοπτικές που απορρέουν για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

- Οι τρόποι αντιμετώπισης των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων

- Τρόποι ενίσχυσης της έρευνας, της επιχειρηματικότητας, καθώς και της προσέλκυσης νέων επενδύσεων

- Η διασφάλιση του βιώσιμου μέλλοντος της ΔΕΗ στη μετα-λιγνίτη λειτουργία της

- Τα οφέλη για τον πολιτισμό και τον τουρισμό της χώρας

           Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020            16:00 – 17:00 (EEST)

Στη διαδικτυακή συζήτηση θα συμμετάσχουν:

-  Κωστής Μουσουρούλης, Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

-  Ιωάννης Κοπανάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ

-  Κώστας Ανδριοσόπουλος, Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας, ESCP Business School & Αντιπρόεδρος, ΔΕΠΑ

Γιώργος Κασαπίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Χάρης Δούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο & Γενικός Γραμματέας της ΕΕΕΕ

 

Συντονιστής της συζήτησης:

 Μανώλης Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας

Παρακολουθήστε ζωντανά τη διαδικτυακή συζήτηση εδώ.