Διατελέσαντες Πρόεδροι

Πρόεδροι της Ε.Ε.Ε.Ε. διετέλεσαν οι ακόλουθοι:

1963-1974 : Στρατηγός Ραδάμανθυς Σπανογιαννάκης

1974-1976 : Καθηγητής Δημήτρης Ξηρόκωστας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

1976-1978 : Ιωάννης Παππάς

1979-1980 : Καθηγητής Δημήτρης Ξηρόκωστας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

1981-1984 : Καθηγητής Δημήτρης Μπλέσιος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1985-1988 : Καθηγητής Δημήτρης Παππούλιας, Καττοδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1989-1990 : Καθηγητής Κωνσταντίνος Παππής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1991-1994 : Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

1995-1996 : Σπύρος Πασχέντης

1997-1998 : Καθηγητής Κωνσταντίνος Παππής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1999-2004 : Καθηγητής Ιωάννης Σίσκος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

2005-2008 : Καθηγητής Διονύσης Γιαννακόπουλος, ΤΕΙ Πειραιά

2009-2012 : Καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης, Πολυτεχνείο Κρήτης