Ιστορικό

Η Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.) ιδρύθηκε το 1963 από πρωτοπόρους 'Ελληνες επιστήμονες, με σκοπό να προάγει τη διδασκαλία και τη χρήση της μεθοδολογίας της Επιχειρησιακής 'Ερευνας προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Σε επόμενες σελίδες μπορείτε να δείτε στοιχεία από το αρχείο της Ε.Ε.Ε.Ε. και συγκεκριμένα:

Η εταιρία προωθεί και προβάλλει, με όλα τα μέσα και με κάθε τρόπο, την Επιχειρησιακή 'Ερευνα / Επιστημονικό Management ως εργαλείο λήψης ορθολογικών και τεκμηριωμένων αποφάσεων. Στα τριάντα χρόνια που πέρασαν, η Ε.Ε.Ε.Ε. εξελίχθηκε σε επιστημονικό σωματείο με σοβαρή παρουσία στην επιστημονική και οικονομική ζωή της χώρας, με εκατοντάδες μέλη που διακρίνονται για τη θεωρητική κατάρτιση, την επιχειρησιακή προσφορά και τον επαγγελματισμό τους.

Η Ε.Ε.Ε.Ε. διάνυσε αρχικά μια περίοδο (1963-1980) που όλη της η προσπάθεια εντοπίστηκε στη διάδοση και προώθηση των μεθόδων και τεχνικών της Επιχειρησιακής 'Ερευνας στους οργανισμούς και στα στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Για τον σκοπό αυτό οργανώθηκαν σεμινάρια, διαλέξεις και συνέδρια υπό την αιγίδα της Ε.Ε.Ε.Ε., που κατέδειξαν τη χρησιμότητα της Επιχειρησιακής 'Ερευνας στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων σε θέματα στρατηγικής, πολιτικής, οργάνωσης και διοικητικού ελέγχου.

Αποτέλεσμα της δραστηριότητας της εταιρίας ήταν να προσλαμβάνονται Επιχειρησιακοί Ερευνητές στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, στα επιτελεία των ενόπλων δυνάμεων, και ακόμη να δημιουργηθούν και τμήματα Επιχειρησιακής 'Ερευνας. Οι διοικούντες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, διαπιστώνοντας στην πράξη τα θετικά αποτελέσματα του έργου των Επιχειρησιακών Ερευνητών, αναγνώρισαν τη συμβολή της Επιχειρησιακής 'Ερευνας ως πολύτιμου εργαλείου λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων.

Ταυτόχρονα η Ε.Ε.Ε.Ε. αποτέλεσε τον κινητήριο άξονα για να εισαχθεί η διδασκαλία της Επιχειρησιακής 'Ερευνας στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μυειθεί από τους ακαδημαϊκούς μεγάλος αριθμός φοιτητών και φοιτητριών στις αρχές και τις πρακτικές της Επιχειρησιακής 'Ερευνας, που πλέον τις εφαρμόζουν καθημερινά στους χώρους που εργάζονται.

Ακολουθεί μια δεύτερη περίοδος (1980-σήμερα), γόνιμη και δημιουργική, που συμπίπτει με οικονομικές, τεχνολογικές, κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές ασκούν σημαντική επίδραση στην ελληνική οικονομία, που πρέπει πλέον να γίνει πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική.

Το 1984 μία Ομάδα μελών της Ε.Ε.Ε.Ε. ανέλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει στον χώρο της Βόρειας Ελλάδας τις δραστηριότητες της Εταιρίας, δημιουργώντας τελικά το Παράρτημα Θεσσαλονίκης, που αργότερα μετονομάστηκε σε Παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης. Το Παράρτημα έχει ήδη περισσότερα από 120 μέλη και στεγάζεται σε δικό του χώρο στη Θεσσαλονίκη. Οι δραστηριότητες του Παραρτήματος περιλαμβάνουν την οργάνωση τριών Βαλκανικών Συνεδρίων, πολλών Σεμιναρίων στο Βιομηχανικό Management και ενεργό συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε γειτονικές βαλκανικές χώρες που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση.

Συλλαμβάνοντας τα μηνύματα των καιρών μας, η Ε.Ε.Ε.Ε. θέτει ως στόχο της να συμμετάσχει και να συμβάλει ουσιαστικά στην πραγμάτωση ενός νέου οράματος για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Με αναδιοργάνωση των εκπαιδευτικών της σεμιναρίων, με διαλέξεις ευρύτερου κοινωνικού προβληματισμού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με θεματικά συνέδρια που καλύπτουν λειτουργικές απαιτήσεις επιχειρήσεων, αποσκοπεί στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την εκπαίδευση. Η νέα αυτή πραγματικότητα διευρύνει τους ορίζοντες δράσης της Ε.Ε.Ε.Ε. Η εταιρία πλησιάζει την επιχείρηση και τον οργανισμό περισσότερο, παρουσιάζει και αναλύει στα ανώτερα στελέχη ένα ευρύ φάσμα από τις σύγχρονες τεχνικές management, marketing, χρηματοοικονομικής, νέων τεχνολογιών κ.λπ. Διασφαλίζει την ποιότητα και την επιτυχία των εκδηλώσεών της, απευθυνόμενη στα κατάλληλα πρόσωπα.

Με τις δραστηριότητες αυτές η Ε.Ε.Ε.Ε. έχει κατακτήσει σημαντική θέση στον χώρο του επιστημονικού management στη χώρα μας. Σήμερα η Ε.Ε.Ε.Ε. είναι γνωστή σε ολόκληρη τη χώρα και η παρουσία της είναι πολυσχιδής:

  • Εκπαιδεύει στελέχη επιχειρήσεων.
  • Διοργανώνει συνέδρια και ημερίδες με αντικείμενα που αναφέρονται σε κρίσιμα θέματα της Επιστήμης του management, αλλά και της τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας.

Συμμετέχει στην οικοδόμηση σχέσεων αναφοράς μεταξύ του ευρύτερου κονωνικού συνόλου και της κοινότητας των ειδικών επιστημόνων του management.