Βραβευθέντες από ΕΕΕΕ

Η Ε.Ε.Ε.Ε. έχει θεσμοθετήσει την απονομή "Χρυσού Μεταλλίου Επιχειρησιακής Έρευνας" σε διακεκριμένους έλληνες επιστήμονες οι οποίοι έχουν προσφέρει σημαντικό έργο στην Επιχειρησιακή Έρευνα.

Μέχρι σήμερα έχουν απονεμηθεί ‘Χρυσά Μετάλλια Επιχειρησιακής Έρευνας’ στους:

1999 Στρατηγός Ραδαμάνθυς Σπανογιαννάκης, Ελλάς

2000 Καθηγητής Δημήτρης Μπερτσεκάς, Massachussetts Institute of Technology (MIT), USA

2002 Καθηγητής Σπύρος Μακρυδάκης, INSEAD, France

2003 Καθηγητής Δημήτρης Ξηρόκωστας, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Ελλάς

2004 Καθηγητής Δημήτρης Μπερτσίμας, Massachussetts Institute of Technology (MIT), USA

2005 Καθηγητής Ιωάννης Σίσκος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάς

2006 Καθηγητής Βύρων Παπαθανασίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάς

2007 Καθηγητής Ευάγγελος Πάσχος, University Paris-Dauphine, France

2008 Καθηγητής Αριστείδης Σισσούρας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάς

2009 Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελλάς

2012  Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαρρίζος , Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ελλάς