Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας

Σε αυτή τη σελίδα θα αναρτηθούν εφαρμογές (case studies) που ανήκουν στον τομέα της Επιχειρησιακής Έρευνας για την αντιμετώπιση πολύπλοκων διοικητικών και τεχνολογικών προβλημάτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Επίσης θα υπάρχουν πληροφορίες για εξειδικευμένο λογισμικό που έχει αναπτυχθεί προκειμένου να υποστηρίζεται η χρήση τεχνικών Επιχειρησιακής Έρευνας.