Εταιρίες Λογισμικού

Στη σελίδα αυτή θα υπάρχει αναφορά σε εταιρείες λογισμικού, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι οποίες αναπτύσσουν εφαρμογές και συστήματα που χρησιμοποιούνται για επίλυση προβλημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας.